Dé ArbeidsMediator

Dé ArbeidsMediator is een landelijk netwerk van gecertificeerde arbeidsmediators gespecialiseerd in arbeidsconflicten, teammediation en verzuimpreventie.

Wij zijn voor een aantal regio’s nog op zoek naar mediators, neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze missie

Conflicten op de werkvloer of in teams komen overal voor en zijn van alle tijd. Echter kunnen deze er soms toe leiden dat ze niet meer zelf zijn op te lossen. In die gevallen is het vaakst de verstandigste keuze om een mediator in te schakelen.

Een landelijk netwerk van gecertificeerde mediators

Zakelijke conflicten of conflicten op het werk leiden geregeld tot een verstoorde arbeidsrelatie binnen bedrijven en organisaties. Soms gaat het om ruzie tussen collega’s onderling, maar vaker is er een conflict tussen werknemer en werkgever. Conflicten op de werkvloer leiden altijd tot stress en verminderde prestaties. De werkgever verliest op den duur zijn of haar motivatie om naar het werk te gaan. De werkgever verliest op zijn beurt het vertrouwen in de werknemer.

In veel gevallen lijkt een beëindiging van het dienstverband de enige manier om het probleem op te lossen. Dit heeft echter behoorlijk wat nadelen. Het ontslag van een werknemer door een conflict betekent vaak dat de rechter moet worden ingeschakeld. Een rechter bepaalt vervolgens of het ontslag rechtmatig is of niet. Daarnaast bepaalt de rechter ook hoe hoog de ontslagvergoeding zal moeten zijn. Deze hele gang van zaken leidt zelden tot enige tevredenheid, zowel bij de werknemer als de werkgever. De werknemer is ongelukkig, omdat hij zijn baan verliest en wellicht een WW uitkering moet gaan aanvragen. De werkgever is ook niet tevreden, omdat hij een vergoeding moet betalen en weer op zoek moet gaan naar een nieuwe werknemer. Om deze situatie te voorkomen is het verstandig om bij (dreigende) zakelijke conflicten zo snel mogelijk een mediator in te schakelen. Dé ArbeidsMediator is een landelijk netwerk van mediators die kunnen worden ingezet bij conflicten op de werkvloer.

Altijd een mediator bij u in de buurt

Omdat wij een landelijk netwerk zijn is er altijd wel een geschikte mediator in uw buurt die bij een conflict op de werkvloer door middel van arbeidsbemiddeling erger kan voorkomen. Een mediator van het landelijke netwerk Dé ArbeidsMediator kan in een vroeg stadium de arbeidsrelatie vaak nog herstellen. Meestal begint dit met het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de werknemer en de werkgever. In veel gevallen is dit een goede eerste stap om ‘oud zeer’ boven water te halen en daarna het probleem op te lossen.

Expertise en ruime ervaring door landelijk netwerk

Ons landelijke netwerk is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling bij zakelijke conflicten. Wat kan een mediator voor u betekenen bij een conflict op de werkvloer? Een mediator heeft vanuit zijn neutrale positie een frisse, nieuwe visie op het conflict. Hij of zij helpt de beide partijen bij het vinden van een geschikte oplossing. Het inschakelen van een mediator moet altijd op vrijwillige basis gebeuren. De conflicterende partijen zijn niet verplicht mee te werken aan de mediation. De mediator neemt geen beslissingen en verzint zelf geen oplossingen. Hierdoor ontstaat er een andere dynamiek dan bijvoorbeeld tijdens een rechtszaak, waarbij een rechter een oordeel geeft. Voordat de mediation van start gaat wordt er altijd een mediationovereenkomst ondertekend, waarin de spelregels opgesteld zijn, waarbinnen de mediation plaats zal vinden.

Heeft u nu behoefte aan een mediator?

Neem dan vandaag nog contact op met Dé ArbeidsMediator. Wij brengen u direct in contact met een geschikte en ervaren mediator die op korte termijn aan de slag kan gaan binnen uw bedrijf of organisatie.